logo
  • Virðing -
  • Jákvæðni -
  • Framsækni -
  • Umhyggja

Gjaldskrá

Bókasafnsskírteini þarf að endurnýja árlega

SKÍRTEINI:

Árgjald 18-66 ára                                                                                                3.060 kr. 

Íbúar og starfsfólk Mosfellsbæjar, börn og unglingar undir 18 ára aldri, 67 ára og eldri og öryrkjar greiða ekki fyrir skírteini.

Glatað skírteini                                                                                                                   160 kr.

 

VANSKIL:

Dagsektir vegna vanskila á safnefni                          35 kr. á dag

Hámarkssekt á gagn                                                                                        600 kr. 

Hámarkssekt á einstakling                                                             4.200 kr. 

 

LJÓSRIT OG ÚTPRENTUN

Ljósrit                                                                                                                                       35 kr. á blað

Blöð til útprentunar                                                                                   35 kr. á blað 

Ljósrit A-3                                                                                                                       65 kr. á blað

 

TÖLVUNOTKUN:

Aðgangur að tölvum safnsins og þráðlausu neti         ókeypis        

 

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Mosfellsbæjar, gildir frá 01.01.2024

 

Gjaldtökuheimildir samkvæmt bókasafnalögum

Bókasöfnum er heimilt að innheimta gjöld fyrir þjónustu sína, svo sem útlánastarfsemi, millisafnalán, afritun, fjölföldun, ljósmyndun, sérfræðilega heimildaþjónustu, heimildaleit í gagnagrunnum og útlán á sérstökum safnkosti.

 Hvert safn setur gjaldskrá um alla gjaldtöku að fengnu samþykki bókasafnsstjórnar eða yfirstjórnar stofnunar.

Umrædd gjöld skulu ekki vera hærri en raunkostnaður viðkomandi safns vegna þjónustunnar.

Bókasöfnum er heimilt að innheimta dagsektir fyrir afnot safnefnis fram yfir skilafrest og bætur fyrir safnefni sem glatast eða skemmist í meðförum notenda.

Hvert safn setur sér reglur um innheimtu dagsekta og bóta að fengnu samþykki bókasafnsstjórnar eða yfirstjórnar stofnunar.

Skal í þeim kveðið á um að dagsektir sem lagðar eru á hvern lánþega vegna tiltekins safnefnis, eða bætur sem innheimtar eru vegna þess, megi mest nema innkaupsverði viðkomandi efnis.

Sjá nánar Lög nr. 150 28. desember 2012.

 

 

Skírteini

-Framvísa þarf eigin bókasafnsskírteini til að fá lánað safnefni.

-Við kaup á skírteini ber að sýna persónuskilríki.

-Skírteini gildir einnig í Borgarbókasafni og Bókasafni Seltjarnarness.

-Verð á skírteini fer eftir gjaldskrá.

-17 ára og yngri, ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá skírteini endurgjaldslaust.

-Glatist skírteini ber að tilkynna það.

-Lánþegi/ábyrgðarmaður er á allan hátt ábyrgur fyrir þeim gögnum sem tekin eru að láni gegn skírteini hans.

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira